สาขาสัตวศาสตร์ ได้รับการร้องขอเร่งด่วน จาก นายธานี เทือกสุบรรณ ให้ไปบริการวิชาการ เรื่องฟาร์มแกะ ที่มีปัญหา ป่วย และตาย ไม่ทราบสาเหตุ

 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับการร้องขอเร่งด่วนจากคุณธานี เทือกสุบรรณ เนื่องจากฟาร์มแกะของ คุณธานี เทือกสุบรรณ มีปัญหา การเจ็บป่วย ล้ม ตาย โดยไม่ทราบสาเหตุ หลายตัว จึงร้องขอเร่งด่วน ให้ไปบริการวิชาการ คณาจารย์และสาขาสัตวศาสตร์ จึงเข้าตรวจสอบ ทำการรักษา และนำตัวอย่างเลือดมาทดสอบ เพื่อหาสาเหตุ รวมทั้งให้คำแนะนำเรื่องการเลี้ยงดู
 
{AG}gallery_2560/62{/AG}