สัตวศาสตร์สร้างรายได้ให้นักศึกษา เปิดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสาขา ตามนโยบายของผู้บริหาร “เรียนที่นี่มีงานทำ”

13354

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดร้านค้าผลิตภัณฑ์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (ข้างอาคารปฏิบัติการสัตวบาล) โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเรียนการสอนของนักศึกษามีรายละเอียดดังนี้
1. มีสินค้า ได้แก่ ไข่ไก่สด ไข่เป็ดสด ไข่เค็ม จากฟาร์มปฏิบัติการสัตวบาล และจากกลุ่มเกษตรกรเครือข่าย
– ไข่ไก่ ไข่เป็ดสด สามารถสั่งได้ทุกวัน
– ไข่เค็มสั่งล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วัน
2. เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-15.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
3. ทางสาขามีถุงกระดาษให้บริการ หากผู้สนใจนำถุงผ้า ภาชนะ หรือไม่รับถุง ทางสาขาวิชาแถมไข่เพิ่มให้ 1 ฟอง
หมายเหตุ มีบริการส่งภายในมรส.(ฟรีค่าส่ง)
ติดต่อสอบถาม สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 077-913-333 หมายเลขภายใน 1266 (กดเครื่องหมาย # ตามด้วยหมายเลข 1266 หลังจากเสียง Operator จบ)