ประกาศรับเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศรับเลือกตั้ง นายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครในวันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางเว็บไซด์ https://sci.sru.ac.th

ประกาศรับสมัคร Download
ใบสมัคร Download
ขอบเขตงาน Download

Attachments

Blog Attachment