ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมในโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2560

ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมในโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2560 โรงเรียนสามารถเข้าดูผลการแข่งขันรายการต่างๆในงานกิจกรรมโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ได้ดังนี้

ลำดับ
รายการแข่งขัน

 
1
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

2
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์

3
การประกวดวาดภาพ

4
การแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

5
การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์

6
การแข่งขันการออกแบบและสร้างแอนนิเมชั่น (Adobe Flash CS6)

7
การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์

8
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

9
การแข่งขันโปรแกรมควบคุมบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino)

10
การแข่งขันการเต้น ฮู ลา ฮูป ประกอบเพลง

11
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ

12
การประกวดนวัตกรรมอาหารภูมิปัญญาท้องถิ่น

กรณีติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
272 หมู่ 9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100
ติดต่อ : โทรศัพท์. 077-913-366 โทรสาร. 077-913-367