เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ร่วมกับสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งท่าทอง,อินเทค,ไทยลักซ์,เอเชียน สร้างฝายชะลอน้ำภูริน

53270782_2379889365376505_1593088513518075904_n

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยคณะจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ร่วมกับสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งท่าทอง ท่านประธานฯสหกรณ์ คุณปิ๋ว คุณวิทยา เอี่ยมนนท์ คุณธรรมรัตน์ คุณโกศล ชูหนู คุณสำราญ คุณชายศรีวิชัยฟาร์ม บ.อินเทค บ.ไทยลักซ์ และ บ.เอเชียน สร้างฝายชะลอน้ำภูริน บ้านสวนปราง อ.กาญจนดิษฐ์