เคมีจัดอบรมการสกัดสมุนไพรและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฟ้าทะลายโจรเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน

fahthalaijone-chemistry-sci-sru-2-3-2562-14

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 คณาจารย์ และ นักศึกษาสาขาเคมีจัดอบรมการสกัดสมุนไพรและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฟ้าทะลายโจร ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบ้านเขานาใน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี