กิจกรรม​ส่งเสริมการแต่งกาย​ และการประกวดทูตกิจกรรม​ ประจำปี​การศึกษา​ 2560 โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการกิจกรรม​ส่งเสริมการแต่งกาย​ และการประกวดทูตกิจกรรม​ ประจำปี​การศึกษา​ 2560​ ในวันพุธ​ที่​ 12 กรกฎาคม​ นี้​ ตั้งแต่เวลา​ 17.00 น.​ ​ ณ​ ห้องวิทยพัฒน์​ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์ สมณะ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการประกวดเพื่อหาทูตกิจกรรม หรือที่เรียกกันว่า ประกวดดาวเดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้เข้าประกวดทุกคนล้วนมีความสามารถล้นเหลือ นักศึกษาที่เข้าประกวดต่างแสดงความสามารถพิเศษที่ตัวเองมี เพื่อเอาชนะใจกรรมการผู้ตัดสิน