ระบบยืนยันรายชื่อบัณฑิต และ มหาบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

ระบบยืนยันรายชื่อบัณฑิต และ มหาบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

ระบบยืนยันรายชื่อบัณฑิต และ มหาบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

📌เปิดระบบถึงวันที่ 30 มิ.ย. 67 เท่านั้น

📌จำนวนบัณฑิตทั้งหมด 3,888 คน
ดำเนินการโดย งานทะเบียนและประมวลผล
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส.
https://tabian.sru.ac.th/graduation_survey67/index.php