คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์นการประชุมครั้งที่ 6/2563 มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดี

104434802_151078506552025_653614012902797946_o

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์ ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในการประชุมครั้งที่ 6/2563 มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี