กิจกรรมตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ อาคารศูนย์วัฒนธรรมศึกษา (เรือนสี่ภาค) มรส.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพกิจกรรมตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๗ รูป ในวันอังคารที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ อาคารศูนย์วัฒนธรรมศึกษา (เรือนสี่ภาค)