สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจัดโครงการบริการวิชาการด้าน สุขลักษณะที่ที่ดีในผลิตอาหาร และฝึกอบรม การทำผลิตภัณฑ์เบเกอรี่

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจัดโครงการบริการวิชาการด้าน สุขลักษณะที่ที่ดีในผลิตอาหาร และฝึกอบรม การทำผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ให้กับกลุ่มชุมชนมะขามเตี้ย ตามนโยบายของคณะวิทย์ และ รัฐบาล โดยม่ีผู้ช่วยศาสตรจารย์สุรินทร์ สมณะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเยี่ยมชมการอบรมในครั้งนี้ คณบดีเผยว่า "การจัดโครงการครั้งที่ถึงจะตรงกับวันหยุด แต่วิทยากรและผู้อบรมทุกคนที่เข้าร่วมเต็มที่มากกับการอบรมครั้งนี้"