สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมงานวันเด็ก ณ โรงเรียนบ้านทับท้อน

children-day-tubton-school-math-2563-64

วันที่ 9 มกราคม 2563 นักศึกษาและคณาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหวาิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมงานวันเด็กให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านทับท้อน ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ได้จัดกิจกรรมต่างๆให้เด็กนักเรียนร่วมสนุกตลอดทั้งวัน