สาขาการจัดการภัยพิบัติ มรส. จับมือ วนช. จัดทำกล่องอะคริลิก ช่วยเซฟทีมแพทย์รักษาผู้ป่วยโควิด-19

93118757_848903615631196_5245309890632613888_n

วันนี้(13 เมษายน 2563) อ.บุษยมาศ เหมณี สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ อ.เกสสิณี ตรีพงศ์พันธุ์ หัวหน้าวิชาเอกการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว และทีมงานผู้จัดทำกล่องอะคริลิก ช่วยเซฟทีมแพทย์รักษาผู้ป่วยโควิด-19 คุณครูพรรษชน ศรีจะทิ้ง รร.บ้านหาดริ้น พร้อมด้วย คุณอรรถพล บุญเลี้ยง (จันทรรัตน์ฟาร์ม) คุณกะขามาศ โพธิวิไล (จีรวรรณค้าข้าว) คุณสมผล ภักดีพรหม คุณรักษพล เหมมณี คุณผดุงศักดิ์ เหมมณี และครอบครัว คุณสุภาวดี เหมมณีและครอบครัว คุณจุฑารัตน์ ชูมาลี และวิรันพัชร โพธิรัตน์ คุณอภิยศ สบู่ม่วง คุณปทิตตา ปานเพชร คุณฐานิช แซ่ลิ้ม คุณทักษิณา สุตันติราษฎร์ คุณตรีพิพัฒน์ สุวรรณพิมล คุณยุทธิชัย ทิพย์สุขม คุณพรพรรณ ราชสงคราม คุณสุขามาล ราษฎร์เจริญ คุณวิศวะ พุ่งมณีสกุล คุณชนกสุดา บุญมาก คุณณัฐพร สนิมทอง และผู้ไม่ประสงค์ออกนาม จัดทำกล่องอะคริลิก ช่วยเซฟทีมแพทย์รักษาผู้ป่วยโควิด-19 บริจาคให้โรงพยาบาล หลังเห็นว่าทีมแพทย์ พยาบาล ติดเชื้อมากขึ้น มอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆ จำนวน 14 กล่อง ได้แก่ 1.รพ.วชิระภูเก็ต 2.รพ.สุราษฎร์ธานี (2กล่อง) 3.รพ.ไชยา 4.รพ.พุนพิน (2กล่อง)5.รพ.กาญจนดิษฐ์ (2กล่อง) 6.รพ.ดอนสัก 7.รพ.นาสาร 8.รพ.ยุพราชเวียงสระ (2กล่อง) 9.รพ.ท่าโรงช้าง 10.รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต