การจัดการภัยพิบัติรุกสร้างความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำและประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนไชยาวิทยา

S__24403980

หลักสูตรการจัดการภัยพิบัติ ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำ และประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก แก่ นร. ม.5-6 โรงเรียนไชยาวิทยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี