การจัดการภัยพิบัติ ลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยเบื้องต้นและประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก

S__24748426

วันนี้ (4 ธ.ค.61) นศ.การจัดการภัยพิบัติ ลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยเบื้องต้นและประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพุนพินพิทยาคม