หลักสูตรการจัดการภัยพิบัติจัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก ณ โรงเรียนท่าอุแทพิทยาคม

S__24100868

หลักสูตรการจัดการภัยพิบัติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก ณ โรงเรียนท่าอุแทพิทยาคม 391 หมู่ที่ 1 ต.ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้แก่นักเรียนที่สนใจ