การจัดการภัยพิบัติร่วมกับมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี จัดอบรมการควบคุมอัคคีภัยให้กับนักศึกษา

diaseter-sci-sru-15

วันนี้ (24 ตุลาคม 2562) สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกันมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี จัดอบรมการควบคุมอัคคีภัยให้กับนักศึกษาโดยมีวิทยากรจากมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานีเป็นผู้ให้ความรู้การปฏิบัติการและการใช้งานอุปกรณ์ควบคุมอัคคีภัย ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องครีเอทีฟเลิร์นนิ่ง ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี