แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดั~สมรรถนะดิจิทัลสำหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 1

  • Version
  • Download 0
  • File Size 182.63 KB
  • File Count 1
  • Create Date 2019-11-11
  • Last Updated 2019-11-11

แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดั~สมรรถนะดิจิทัลสำหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 1