ภาพที่ 1 ระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรุ้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

  • Version
  • Download 7
  • File Size 18.66 KB
  • File Count 1
  • Create Date 2018-02-13
  • Last Updated 2018-02-13

ภาพที่ 1 ระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรุ้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี