Faculty of Science and Technology

SCI@SRU

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลังวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อแผ่นดิน

SCIENCE AND TECHNOLOGY NEWS

233
22
23
1-1
2
photo

แนะนำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ระหว่าง อาคารทีปังกรรัศมีโชติ และอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Please Enter a valid category name

Science Congratulations

photo

ศูนย์วิทยาศาสตร์ มรส. ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ซึ่งเข้ารับการประเมินในขอบเขตการให้บริการทดสอบตัวอย่างน้ำ และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้ตรวจติดตามคือ นายจักรพงศ์ รัชฎา จากบริษัท BEST ISO (Thailand) Ltd.

Science Congratulations

photo

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรในโอกาสได้รับเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี ๒๕๖๓

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรส. ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวขนิษฐา วิโสจสงคราม หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติบัตรบุคลากรสายสนับสนุน
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี ๒๕๖๓ วันคล้ายวันสถาปนาราชภัฏ ก้าวแรกของปีที่ ๔๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Science Congratulations

photo

ขอแสดงความยินดีบุคลากรสายสนับสนุน ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวขนิษฐา วิโสจสงคราม ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการโดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2563
Please Enter a valid category name
Please Enter a valid category name
Please Enter a valid category name

หลักสูตรระยะสั้น

photo

หลักสูตรระยะสั้น

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้กับบุคคลผู้สนใจในด้านศาสตร์ของวิทยาศาสตร์
ดูตัวอย่างหลักสูตรระยะสั้น

VDO แนะนำสาขา

photo

วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตร

วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อแนะนำข้อมูลหลักสูตรต่างๆที่เปิดสอน
Click เพื่อเข้าชม

แนะนำการเข้าศึกษา

photo

วิทยาศาสตร์เรียนอะไรได้บ้าง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียนอะไรได้บ้าง สามารถคลิ๊กเข้าชมหรือ Scan QR-Code ได้เลยคะ
Click ดูรายละเอียดได้เลย

SCIENCEWEEK@SRU

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ส่วนภูมิภาค) ขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงเดือนสิงหาคม โดยจะกำหนดให้ในวันที่ 18 สิงหาคม เป็นวันจัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

กิจกรรมที่กำลังจะถึง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พลังวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อแผ่นดิน