วิทยาศาสตร์รักสิ่งแวดล้อม ร่วมเดินรณรงค์รักสิ่งแวดล้อมในงานสมุยคานิวัล โดยคณะนักศึกษาและอาจารย์

8785

คณะนักศึกษาและอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมเดินขบวนในงานสมุยคานิวัล โดยการแต่งตัวในตรีมวัสดุอุปกรณ์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี