คณะวิิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดการประชุมกรรมการดำเนินงาน โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของฝ่ายต่างๆ

คณะวิิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดการประชุมกรรมการดำเนินงาน โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของฝ่ายต่างๆ ตลอดจนสอบถามปัญหาและอุปกรรค์ต่างๆที่เกิดขึ้นในปีที่แล้ว

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์ สมณะ" กล่าวว่า "โครงการในปีนี้ สาขาวิชาภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความพร้อมมากถึงมากที่สุดในการจัดโชว์ผลงานของนักศึกษาภายในบูธ มีคณะต่างๆทุกคณะร่วมจัดแสดงผลงาน ตลอดจนกิจกกรมต่างๆบนเวทีกลาง ได้รับเกียรติจาก อาจารย์จตุพล ชมภูนิช มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เป็นสีสรรค์ในงานอีกด้วย และได้รับการตอบรับจากหน่วยงานภายนอกด้านต่างๆตอบรับเข้าร่วมออกบูธจัดกิจกรรมอย่างล้นหลาม"

โครงการสัปดาห์วิทยศาสตร์แห่งชาติครั้งนี้ได้รับความสนใจจากบุคคลภายนอกมากมาย มีโรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆมากมายลงทะเบียนร่วมเข้าแข่งขันกิจกรรมในงานที่จัดขึ้น ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆเช่น การทอคโชว์ กิจกรรมร่วมเล่นเกมส์ การแสดงดนตรีโดยวง SRU Band ของหมาวิทยาลัยฯ

ด้านรองคณบดีฝ่ายวิจัย วางแผนและพัฒนา "อาจารย์อาดือนา นิโด" กล่าวว่า "การจัดงานในครั้งนี้เป็นการจัดงานที่เต็มที่มาก กิจกรรมที่พวกเราจัดขึ้นครั้งนี้ เราจะพัฒนาศักยภาพของคณะทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ นักศึกษาและผู้บริหาร"