ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมสวัสดีและรับพรเนื่องในวันปีใหม่ จากผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยฯ

ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมสวัสดีและรับพรเนื่องในวันปีใหม่ จากผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยฯ

{AG}gallery_2560/1111{/AG}