ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดตระพังจิก. ตำบลพุมเรียง. อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดตระพังจิก. ตำบลพุมเรียง. อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

{AG}gallery_2560/55{/AG}