คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานพิธีเปิดอาคารอุตสาหกรรม

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์ สมณะ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารอุตสาหกรรมหลังใหม่ ณ อาคารอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคณบดีได้ให้เกียรติเป็นพิธีและกล่าวต้อนรับและให้โอวาทกับนักศึกษาและคณาจารย์ในสาขา ตลอดจนเป็นประธานในการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

{AG}gallery_2560/70{/AG}