คณะวิทยาศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรสปาเชิงธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตร์ฯร่วมกับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดอบรมหลักสูตรสปาเชิงธุรกิจ ทั้งสบู่ น้ำมันนวดเซลลูไลท์ ลูกประคบ และเกลือขัดผิว โดย ดร.ชลิดา เลื่อมใสสุข และผศ.ดร.สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์ เป็นวิทยากร