คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมเตรียมความพร้อม งานรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมเตรียมความพร้อม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์ สมณะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ครั้งนี้ ทุกภาคส่วนต่างเตรียมงานกันก้าวหน้าไปมาก คณะวิทย์ฯ  ได้กำหนดให้เป็นจุดซ้อมย่อยบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ขอให้อาจารย์ฝึกซ้อมบัณฑิตทุกท่านเต็มที่ เพื่อความสมบูรณ์แบบของงาน”

{AG}gallery_2560/65{/AG}