คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมต้อนรับบัณฑิต วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมต้อนรับบัณฑิต วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน  2560 เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ ลานโถงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 6 – 9 พฤศจิกายน 2560   โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์ สมณะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แลรองคณบดีฝ่ายต่างๆ กล่าวต้อนรับบัณฑิต

{AG}gallery_2560/66{/AG}