คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญชวนเข้าฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญชวนเข้าฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น “วุ้นแฟนซีผลิตภัณฑ์สปา” ตั้งแต่วันนี้ ถึง 5 เมษายน 2561 รับจำนวน 30 คนต่อ 1 หลักสูตร โดยมีค่าสมัครจำนวน 300 บาท ต่อหลักสูตร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอติกานต์ วิชิต โทร 077-913-366 หรือ 095-991-9450