คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดการแข่งขันจรวดน้ำในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดการแข่งขันจรวดน้ำในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้ำเป็นกิจกรรมที่หยุดจัดการแข่งขันไปหลายปี โดยในปีนี้ทางทีมงานผู้จัดนำโดย ส.อ.ชัยนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้จัดขึ้นอีกครั้งเพื่อประกาศศักดาว่าจะจัดแข่งขันกิจกรรมนี้ขึ้นในทุกปี

ด้านประธานผู้จัดการแข่งขันครั้งนี้ ส.อ.ชัยนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล ได้กล่าวว่า "การจัดการแข่งขันครั้งนี้มีเป้าหมายที่สำคัญคือจัดเพื่อปูทางการแข่งขันกิจกรรมจรวดขวดน้ำให้มีการจัดขึ้นในทุกๆปีและเป็นการสร้างช่องทางสำหรับการจัดการแข่งขันในระดับประเทศในอนาคตอีกด้วย"

{AG}gallery_2560/water_rocket{/AG}