บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 66 รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 66 รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 06.30 น.

บริเวณถนนหน้าหอประชุมวชิราลงกรณ และถนนหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา