คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ หน้าอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ หน้าอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งจำนวน 3 ต้น หน้าอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยต้นรวงผึ้ง ถือว่าเป็นพรรณไม้อันทรงคุณค่าและมีเกียรติชนิดหนึ่ง ที่ถูกยกให้เป็นพรรณไม้ประจำ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องจากดอกรวงผึ้งจะออกดอกในช่วงเดือนพระบรมราชสมภพพอดี ส่วนสีเหลืองของดอกรวงผึ้งยังเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพอีกด้วย นอกจากนี้พระองค์ยังทรงปลูกต้นรวงผึ้งไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ ที่พระองค์เสด็จฯ ไปประกอบพระราชกรณียกิจ เพื่อพระราชทานไว้ให้เป็นตัวแทนแห่งพระองค์ท่านและเป็นสิริมงคลแก่ราษฎร