คณะวิทยาศาสตร์ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรในโครงการ SRU Open House 2019 ณ หอประชุมวชิราลงกร มรส.

sci-present-curiculume-2561-15

คณะวิทยาศาสตร์ร่วม SRU Open House 2019 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี