คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข่าร่วมโครงการอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 10

คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข่าร่วมโครงการอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา "นางสาวจันทรา บุญวิชัย" นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการ "มรส.รวมพลังจัดกิจกรรมจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพัฒนาพื้นที่สาธารณะรอบมหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา" ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560

ผศ.สมทรง นุ่มนวล รักษาการอธิการบดี กล่าวว่า กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้ เป็นความตั้งใจของมหาวิทยาลัยที่จัดขึ้น เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯของปวงชนชาวไทย รวมทั้งได้ร่วมกันเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านด้วยกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในฐานะ "คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน" สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้ จึงได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยให้มีความสะอาดเพื่อสุขอนามัยที่ดีขึ้นทั้งต่อชุมชนและประชาชนโดยทั่วไป นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในการพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดเช่น การเก็บผักตบชวาและทำความสะอาดบึงขุนทะเล บึงน้ำสาธารณะ และร่วมการปลูกป่าในหลายพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

28 กรกฎาคม 2560 มหามงคล "เฉลิมพระชนมพรรษา"

อ่านข่าวต่อได้ที่: https://www.thairath.co.th/content/1017925

28 กรกฎาคม 2560 มหามงคล "เฉลิมพระชนมพรรษา"

อ่านข่าวต่อได้ที่: https://www.thairath.co.th/content/1017925