คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งมอบอาหารปลา ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ ผลงานวิจัยของสาขาชีววิทยา ให้กับกองพัฒนานักศึกษา

107866164_1678936065615591_6546920444007048115_o

วันนี้ (14 กรกฎาคม 2563) เวลา 13.00 น. อาจารย์ศักดิ์ชัย กรรมารางกูร รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ และงานวิจัย พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษาสาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งมอบอาหารปลา ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ ผลงานวิจัยของสาขาชีววิทยา ให้กับกองพัฒนานักศึกษา สำหรับใช้เลี้ยงปลาดุก เพื่อสร้างรายได้และเป็นทุนการศึกษาของนักศึกษา โดยมี ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ เป็นผู้รับมอบ

Blog Attachment