วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผุดกิจกรรมการแข่งขันการประกวดนวัตกรรมอาหารภูมิปัญญาท้องถิ่น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2560

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผุดกิจกรรมการแข่งขันการประกวดนวัตกรรมอาหารภูมิปัญญาท้องถิ่น ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2560 โดยกิจกรรมการแข่งขันดังกล่าวนี้ได้จัดขึ้นเป็นป๊แรก การแข่งขันได้รับการตอบรับจากโรงเรียนต่างๆเช่น โรงเรียนธิดาแม่พระ อาหารที่ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้คือ "ผัดไท" ผู้เข้าแข่งขันได้ใช้ทักษะการทำอาหารผลิตและดัดแปลงเครื่องเคียงที่ใช้ประกอบในการจัดอาหารเช่น เปลี่ยนจากการใช้มะม่วงฝอยเป็นแอปเปิ้ลเขียว เพื่อเป็นแนวทางใหม่สำหรับการจัดอาหารในยุคปัจุบันที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงพลิกแพลงตามโอกาส

ด้านคณะกรรมการครั้งนี้มีทั้งกรรมการที่เป็นบุคคลภายในคณาจารย์ของทางคณะวิทยาศาสตร์เองและบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จากการประกวดครั้งนี้กรรมการได้เผยว่า "การดัดแปลงการจัดชุดอาหารเป็นปัจจัยตัวเลื่อกของผู้บริโภค ยิ่งการจัดรูปลักษณ์ภายนอกสวยขึ้นเพียงมาก ความนิยมของผู้บริโภคก็มากขึ้นเช่นกัน"

{AG}gallery_2560/foodtech{/AG}