สาขาวิทย์ฯอาหาร ลงพื้นที่บริการวิชาการ อบรมการทำข้าวตัง โครงการข้าว อ.ไชยา

 

สาขาวิทย์ฯอาหาร ลงพื้นที่บริการวิชาการ อบรมการทำข้าวตัง โครงการข้าว  อ.ไชยา

{AG}gallery_2561/chaiya{/AG}