การใช้งานโปรแกรม Google ClassRoom เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำการเรียนการสอนออนไลน์

105993920_1661972037311994_6970754193771361603_o

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์ รองคณบดีฝ่ายยกระดับคุณภาพด้านวิชาการการเป็นประธานเปิดโครงการ การอบรมพัฒนศักยภาพคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี การใช้งานโปรแกรม Google ClassRoom เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำการเรียนการสอนออนไลน์ในภาคเรียนที่ 1/2563