กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปี 2560

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปี 2560

ระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมวชิราลงกรณมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

– กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
– ซ้อมย่อย 6 – 8 พฤศจิกายน 2560 
– ซ้อมใหญ่ 9 พฤศจิกายน 2560 
– วันรับพระราชทานปริญญาบัตร 12 พฤศจิกายน 2560

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่