คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรส.พลิกโฉมการเรียนรู้ มุ่งคนไทยรุ่นใหม่ ต้อง Like วิทยาศาสตร์ โดย อาจารย์จตุพล ชมภูนิช

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ในวันที่สองของการจัดงาน ทางคณะวิทยาศาสตร์จัดใหญ่จัดเต็มกับการบรรยายพิเศษ เรื่อง คนไทยรุ่นใหม่ ต้อง Like วิทยาศาสตร์ โดย อาจารย์จตุพล ชมภูนิช ขึ้นในวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


การทอล์คโชว์โดยอาจารย์จตุพล ชมภูนิช ได้รับการตอบรับจากผู้ชมอย่างล้นหลาม ทั้งบุคคลภายนอก นิสิตนักศึกษาคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ํธานี เด็กนักเรียนและครูที่มาชมนิทรรศกาล เต็มแน่นหอประชุมวิทยพัฒน์กันเลยทีเดียวเชียว การทอล์คโชว์ครั้งนี้ทางวิทยากรได้แฝงความรู้การใช้ชีวิตต่างๆมากมายเพื่อให้ผู้ฟังได้นำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้

{AG}gallery_2560/scienceweek19{/AG}