ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2

600X240 cm=1

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญร่วมงานงานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 “The 2nd Regional Undergraduate Conference on Science and Technology” วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายเลขโทรศัพท์ 077-913-366 หมายเลขภายใน 1200