ขอเชิญร่วมอบรม “การทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น” 23-24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มรส.

banner-cool-coconut

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญร่วมอบรม การทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้อง sc101 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ภายใต้โครงการ “โครงการการผลิตและวิเคราะห์องค์ประกอบของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นที่ได้จากพันธุ์มะพร้าวที่ปลูกในจังหวัดสุราษฎร์ธานี กิจกรรมที่ 1: การทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น”

ผู้สนใจเข้าร่วม สมัครและสอบถามข้อมูลได้ที่  ศูนย์วิทยาศาสตร์  โทร. 077-913332 : 091-1685498