ศูนย์วิทยาศาสตร์ผลิตและส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ให้บริษัททรงพรเจริญการเกษตรและจักรกล จำกัด

DSC_0290

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับบริษัททรงพรเจริญการเกษตรและจักรกล จำกัด ผลิตเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือขนาดบรรจุ 50 มิลลิลิตร จำนวน 1,000 หลอด และขนาด1,500 มิลลิลิตร จำนวน 6 แกลลอน และส่งมอบในวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ให้บริษัททรงพรเจริญการเกษตรและจักรกล จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่มาใช้บริการและหน่วยงานองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ยังขาดแคลน และเป็นการช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการนี้ ดร. พลกฤต แสงอาวุธ รักษาราชการคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นตัวแทนนำส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ดังกล่าว