ประกาศขยายวันรายงานตัวเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดวันรายงานผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทรับตรง ในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560 เนื่องจากภาวะฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่
ทำให้การเดินทางมารายงานตัวของผู้มีสิทธิ์ฯ ไม่สามารถเดินทางได้
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ขยายวันรายงานตัวตั้งแต่วันที่ 6 – 10 มกราคม 2560
ณ อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยปิดทำการในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ที่ 7-8 มกราคม 2560
สอบถามเพิ่มเติม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 077913357
หมายเหตุ ต้องมีหนังสือรับรองจาก ผ.อ. สถานศึกษาหรือกำนันผู้ใหญ่บ้าน ยืนยันว่าไม่สามารถมาได้เนื่องจากเหตุน้ำท่วมมายืนยัน