มรส.ร่วมกับนิคมสร้างตนเองขุนทะเลโครงการพลังเป็ดพัฒนาชุมชนสู่วิถีการพึ่งตนเองพื้นที่ตำบลขุนทะเล

มรส.ร่วมกับนิคมสร้างตนเองขุนทะเลโครงการพลังเป็ดพัฒนาชุมชนสู่วิถีการพึ่งตนเองพื้นที่ตำบลขุนทะเล 10 หมู่บ้านๆละ10 ครอบครัวๆ ละ 10 ตัว เลี้ยงด้วยรำข้าวสาลีหมักยีสต์ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารระดับครัวเรือน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกัชุมชนนิคมสร้างตนเองขุนทะเล สร้างโครงการพลังเป็ดพัฒนาชุมชนสู่วิถีการพึ่งตนเองพื้นที่ตำบลขุนทะเล 10 หมู่บ้านๆละ10 ครอบครัวๆ ละ 10 ตัว เลี้ยงด้วยรำข้าวสาลีหมักยีสต์ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารระดับครัวเรือน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ บุญล้ำ เป็นผู้นำในการบูรณาการและพัฒนาอาชีพให้กับชาวบ้าน