วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดบ้าน open house แนะแนวการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านทับวัง จังหวัดชุมพร

คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการ science open house 2018 ณ ห้องประชุมภูมิพัฒน์ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรส. โดยในโครงการมีนักเรียนชั้น ม.5-6 จากโรงเรียนบ้านทับวัง จังหวัดชุมพร จำนวน 64 คน เข้าชมการแนะนำการเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

Blog Attachment