วิทยาศาสตร์ เปิดบ้านชี้ทางอาชีพในฝันนักเรียน ม.ปลาย เตรียมพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยผ่านระบบ TCAS

วันนี้(10 มกราคม 2561) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 4 – 6 โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช กว่า 250 คน ร่วมสัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา เตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยผ่านระบบ Thai University Center Admission System (TCAS) ชี้ช่องหลักสูตรที่ตรงต่อสายอาชีพความ มุ่งส่งเสริมกิจกรรมเรียนรู้แบบบูรณาการ

 

ผศ.สุรินทร์ สมณะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรส. กล่าวว่า พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ฯ คือการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย ปลูกฝังให้มีความรักและผูกพันกับท้องถิ่น โดยมีการวางแผนกำหนดทิศทางที่จะสานฝันบัณฑิตในอนาคต เพื่อสร้างต้นทุนความสำเร็จให้กับนักศึกษาทุกคนที่กว้าเข้ามาในรั่วมหาวิทยาลัยแห่งนี้

 

ด้าน นส.ปานชีวา ศรีกลับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นมหาวิทยาลัยที่ใฝ่ฝันไว้ในการเข้ามาศึกษาระดับปริญญาตรี โดยส่วนตัวชอบและถนัดในสายงานที่เกี่ยวกับภาษาไทย โดยเฉพาะรับราชการเป็นครู เพราะคิดว่าการให้ความรู้คือการให้ที่ไม่สิ้นสุด ยิ่งเมื่อได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสบรรยากาศจริง ทำให้รู้ว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้มีความพร้อมในทุกๆด้าน มีศาสตร์ที่ตอบโจทย์ความต้องการอย่าง สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ เพื่อที่จบไปแล้วจะได้ช่วยแก้ไขปัญหาการใช้ภาษาของเยาวชนไทย ปลูกจิตสำนึกให้คนไทยอนุรักษ์ความเป็นไทยต่อไป

 

 

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

อดิสรณ์ เนาวโคอักษร ภาพ

ห้องวิทยพัฒน์ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

{AG}gallery_2560/1114{/AG}