ฟิสิกส์เปิดบ้านโชว์ห้องแลปพลังงานทดแทน ทางด้านแสงอาทิตย์ กระเบื้องหลังคายางพาราและระบบโซล่าเซล

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดบ้านรับการเข้าศึกษาดูงานจากอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน 40 คน  การศึกษาดูงานครั้งมีจุดประสงค์ในการศึกษาดูงานด้านพลังงาน

ด้าน ผศ.นรินทร์ สุขกรี ประธานหลักสูตรฟิสิกส์ กล่าวว่า “ปัจจุบันการใช้พลังงานในฟ้าในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นมีการใช้งานสูงมาก โดย มรส. เป็นหน่วยงานที่ใช้กำลังไฟฟ้ามากเป็นอันดับ 2 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทางสาขาวิชาจะเริ่มนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย”

 

Blog Attachment