เตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรม​ ศธ.​ร่วมใจปลูกป่าทำดีเพื่อพ่อ​ โดยกำหนดจัดขึ้น​ในวัน ศุกร์​ ที่​ 14 กรกฎาคม​ 2560​ ณ​ บริเ​วณด้านหลังศูนย์​วิทยาศาสตร์​ มรส.

บุกกล้าท้าฝน  นักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์และเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมร่วมกันเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรม​ ศธ.​ร่วมใจปลูกป่าทำดีเพื่อพ่อ​ โดยกำหนดจัดขึ้น​ในวัน ศุกร์​ ที่​ 14 กรกฎาคม​ 2560​ ณ​ บริเวณ​ด้านหลังศูนย์​วิทยาศาสตร์​ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยนักศึกษาร่วมกันขุดหลุมเตรียมสำหรับปลูกต้นไม้จำนวน 100 หลุม

​ **** อาจารย์​ บุคลากร​ และนักศึกษา​ พร้อมกันที่บริเวณ​ดังกล่าว​ ในเวลา 08.00 น.​