วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี ผลิตเจลแอลกอฮอล์สำหรับบริการชุมชน เพื่อร่วมป้องกันการกระจายเชื้อโคโรนาไวรัส

S__13975565

วันนี้ (21 เมษยน 2563) เวลา 09.00 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ผศ.ดร.ลักษมี ชัยเจริญวิมลกุล รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี พร้อมด้วย คณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการเร่งผลิตเจลแอลกอฮอล์ ตามโครงการผลิตเจลแอลกอฮอล์สำหรับการบริการชุมชน เพื่อร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส2019 (COVID-19) เพื่อให้ทุกคนได้ป้องกันตนเองโดยการล้างมือบ่อย ๆ ใช้เจลล้างมือที่มหาวิทยาลัยผลิตขึ้นมาจากองค์ความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ซึ่งถือเป็นการบริการวิชาการให้กับชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัยและชุมชนที่อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป โดยได้รับการสนับสนุนแอลกอฮอล์ 99.9% จากผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผบ.กองบิน 7 และนายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี มีกำหนดผลิตเจลแอลกอฮอล์ จำนวนทั้งสิ้น 1,260,000 cc

Blog Attachment